Privacy

Honeymoon shop respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken https://honeymoonshop.nl/cookies-weigeren.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): Honeymoon shop
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Honeymoon shop, gevestigd te Korte Hoogstraat 4, 3011GL Rotterdam, kvk-nummer: 24242775.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Artikel 3 – De content van de website

Artikel 4 – Het beheer van de website

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

Artikel 11 – Cookies

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Artikel 14 – Contact